Dynasty Warriors (Shin Sangoku Musou)

РаспечататьПоделится с другомПоделится с другом
Голосов пока нет

Dynasty Warriors (Shin Sangoku Musou)Dynasty Warriors, основанная на историческом романе "История Трех Королевств" - это тактический экшн, который позволит вам ощутить дух античного Китая, со всеми его достоинствами и недостатками. Постоянные междоусобные войны заставляют вас вести бесконечные бои с соседними территориями. Действие игры делится на 2 этапа. Перед каждым сражением вы планируете перемещение своих войск по игровой карте, атакуя вражеские владения или защищая собственные земли. Второй этап - это непосредственно сражение, которое позволит вам полностью раскрыть свой боевой потенциал.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #-9
Издатель Региональный код Тип издания Год Язык

Shin Sangoku Musou
Koei ULJM-05003   16/12/04
Dynasty Warriors
Koei ULKS-46012   2004
Dynasty Warriors
Koei ULUS-10004   16/03/05
Dynasty Warriors
Koei ULES-00026   01/09/05
Dynasty Warriors
Koei ULES-00118   2005  
Dynasty Warriors
Koei ULES-00119   2005  
Dynasty Warriors
Koei ULES-00026   07/10/05  
Shin Sangoku Musou (PSP the Best)
Koei ULJM-08008 PSP the Best 16/02/06  
Shin Sangoku Musou (PSP the Best Reprint)
Koei ULJM-08017 PSP the Best Reprint 04/10/07  
Shin Sangoku Musou (PlayStation Store PSP)
Koei NPJH-50030 PlayStation Store PSP 30/07/09  
Dynasty Warriors (PlayStation Store PSP)
Koei ULUS-10004 PlayStation Store PSP 06/08/09  
Dynasty Warriors (PlayStation Store PSP)
Koei ULES-00026 PlayStation Store PSP 27/08/09  
Dynasty Warriors (PlayStation Store PSP)
Koei ULES-00026 PlayStation Store PSP 27/08/09  
Внести пожертвование (Donate) PlayStation Portable

Dynasty Warriors (Shin Sangoku Musou) Dynasty Warriors (Shin Sangoku Musou)

Dynasty Warriors (Shin Sangoku Musou) Dynasty Warriors (Shin Sangoku Musou)

Dynasty Warriors (Shin Sangoku Musou) Dynasty Warriors (Shin Sangoku Musou)


Credits


Director Kenichi Ogasawara
Main Programmer Kenji Murakami
CG Director Mizuki Fujita
Sound Director Mari Yoshida
Program Masaki Furusawa, Tetsuya Kobayashi, Seiji Fukuda, Toshiyuki Tabata, Yukihiro Nakamura
Planning Kenichiro Yasuda, Masatomo Oba, Masateru Taneda
Localization Staff Tatsuo Mikami, Tobias Stahl
Sound Design Masayoshi Sasaki (MASA), Mari Yoshida
Localization Sound Design Mari Yoshida
CG Design Mizuki Fujita, Masayuki Minagawa, Yuka Orihashi, Kei Kodama, Masaya Kashiwada, Azusa Kato, Jun Yasuda, Shikou Yamaue, Kentaro Yamamoto, Yuko Yoshimura, Hiroshi Shoji, Tomomi Kiryu, Hiroshi Moriguchi, Wataru Maeda
Localization CG Design Kei Kodama
Original Program Takashi Morinaka, Hiroshi Noda, Atsushi Miyauchi, Kenji Hiruta, Isao Shinotsuka
Original Planning Tomohiko Sho, Shigeto Nakadai, Katsumi Kuga, Kenji Takahashi, Atsushi Arai, Atsushi Ichiyanagi, Jun Kawahara, Kazutoshi Sekiguchi, Koshi Tsuboi, Shu Matsumoto, Kazuhiro Echigoya, Satoshi Anezaki, Dai Kawai
Original Sound Design Kenji Nakajo, Yasuhiro Misawa, Michihiko Shichi
Original CG Design Atsushi Ota, Sachio Kusakabe, Keita Kobayashi, Akira Sasaki, Kazutaka Kurosaka, Kenichi Izawa, Kazuya Ōshima, Toshiyuki Takeyasu, Hideshi Tatara, Mika Shigeoka, Tsuyoshi Fukuyama, Chiharu Suzuki, Toshiharu Suzuki, Jun Fujii, Bungo Ōshita, Nobuo Miyoshi, Hiroshi Oshima, Takemitsu Hakamata, Mariko Kobayashi, Takeshi Nakashima, Momoko Suzuki, Keiko Yamazaki, Yukiko Shiiyama, Kazutomo Kojima, Ryu Young-hwan, Yumi Namba, Takashi Kimura, Yura Nishizaki, Kouji Yamada, Yoshihiro Iihama, Takahiro Sakuma, Yukihiro Nakamura, Kosuke Nakajima, Yoichi Inada, Ayumu Fukase, Satoshi Saka, Tetsuo Kato, Yasunobu Saito, Yoshiki Fukui, Yoko Tsumagari, George Ikezawa, Mikio Matsunami
Motion Actor Tsutomu Kitagawa, Minoru Watanabe, Manabu Fukuhara, Yoshirou Yamamoto
Software Manual Keisuke Okabayashi, Junpei Imura
In Cooperation With DIGITAL ZERO, Fontworks International Limited, Japan Action Enterprises Co. Ltd., VOICEGROUP Hollywood, Paranormal Designs, TIANJIN KOEI SOFTWARE CO. LTD., KOEI Corporation
Producer Akihiro Suzuki
Produced by Omega Force